Kozlay Jenő
(1825-1883)

Kozlay Jenő a családi emlékezet szerint 1825-ben vagy 1826-ban született Jászladányban, evangélikus családban. Gyermekkorát Acsán töltötte. Huszonkét vagy huszonhárom évesen Pesten volt joghallgató. A haza hívó szavára ő is beállt honvédnek. 1849 januárjában Asbóth Lajos debreceni térparancsnok őrnagy „hadírnoka” lett, majd február 1-jén Mészáros Lázár, a Honvédelmi Bizottmány tagja hadnagyi rangban a tartalék sereg „segédpénztárnokává” nevezte ki. Részt vett a dicsőséges tavaszi hadjáratban az Asbóth-hadosztály, majd a II. hadtest hadipénztári tisztjeként. Hadtestével együtt június végén Komáromba helyezték. 1849. július 28-án Klapka tábornok számfeletti főhadnaggyá nevezte ki. Szeptember 22-én a 25. honvédzászlóalj élelmező tisztje lett.

Komárom várának legendássá vált hősies védelme után Klapka György a győztesnek kijáró fegyverletételi szerződést kötött 1849. októberében. A fegyverletétel egyik feltételeként kapott menlevéllel Kozlay Jenő katonatársaival együtt elhagyta az országot.

Februárjában érkezett New Yorkba. Nevét ekkor Eugene Arthur Kozlayra változtatta. Hamarosan New Orleansba utazott, itt megtanult angolul. 1851-ben tért vissza New Yorkba; 1855-ben megkapta az amerikai állampolgárságot. Később a New York-i vámhivatalnál dolgozott, majd jogászként működött.

A polgárháború idején New Yorkban a 45. önkéntes gyalogezred egyik szervezője volt, 1864-től ezredesként vezette az ezredet. A polgárháború végeztével, 1866-tól ismét a New York-i vámhivatalnál dolgozott, amíg csak 1869-ben politikai okokból el nem bocsátották az állásából.

Ezután Brooklyn város önkormányzatánál műszaki rajzolóként, földmérőként, térképkészítőként állt alkalmazásban. New Yorkban és Brooklynban is igen tevékeny volt a helyi politikai életben. 1879-ben elbocsátották Brooklyn önkormányzatából is, ezért 1880 és 1883 között a Coney Island Szállítási Társaságnál, utóbb a Brooklyni Magasvasút Társaságnál dolgozott főmérnökként.

Április 1-jén halt meg Brooklynban. Az Evergreen temetőben helyezték örök nyugalomra. Emlékművét katonasírként gondozzák, ünnepnapokon kitűzik rá az amerikai zászlót.

design & honlap: made in mate