Szlávy József
     (1818-1900 )

Okányi és érkenézi Szlávy József
(Győr, 1818. november 23. - Zsitvaújfalu, 1900. augusztus 8.) ügyvéd, bányamérnök, politikus, miniszterelnök.

1844.
bányamérnöki oklevél Selmecbányán

1846-1848.
budai kamarai titkár

1867. március 13. - 1869. október 21.:
belügyminisztériumi államtitkár

1869. október 29.:
megkapja a Szent István-rend középkeresztjét

1870. május 24. – 1872. december 5.:
földművelés-, ipar- és kereskedelemügyi miniszter

1872. február 2. – február 10.:
vallás- és közoktatásügyi miniszter

1872. december 4. – 1874. március 21.:
miniszterelnök

1873. december 19. – 1874. március 21.:
pénzügyminiszter

1873. január 27.:
valóságos belső titkos tanácsos

1876. május 18.:
a magyar delegáció elnöke

1879. április 3. – 1880. április 12.:
 képviselőházi elnök

1880. április 8. – 1882. június 4.:
 közös pénzügyminiszter

1881. október 12. – 1881. november 20.:
megbízva a közös külügyminiszter alkotmányos képviseletével

1882. június 4.:
megkapja a Szent István-rend nagykeresztjét

1882. november 30.:
koronaőr és főrendiházi tag

1885. szeptember 18.:
főrendiházi második alelnök

1888. január 12.:
főrendiházi első alelnök

1894. szeptember 16. – 1896. november 22.:
főrendiházi elnök

1884. június 7.:
az MTA igazgató tagja

A Szlávy-kormány miniszterei
belügyminiszter: Tóth Vilmos, 1873. március 5-étől gróf Szapáry Gyula
pénzügyminiszter: Kerkápoly Károly, 1873. december 19-étől Szlávy József
közmunka- és közlekedésügyi miniszter: Tisza Lajos, 1873. december 19-étől gróf Zichy József
földművelés-, ipar- és kereskedelmügyi miniszter: gróf Zichy József
vallás- és közoktatásügyi miniszter: Trefort Ágoston
igazságügyminiszter: Pauler Tivadar
honvédelmi miniszter: Szlávy József, 1872. december 15-étől Szende Béla
horvát–szlavón–dalmát miniszter: gróf Pejacsevics Péter
a király személye körüli miniszter: báró Wenckheim Béla

Kései utódja
Szlávy József miniszterelnök egyik ükunokája Szlávy Bulcsú († 1997) üzletember, a Republikánus Párt alelnöke volt, akit sajtójelentések „keresztapaként” is aposztrofáltak. Ő maga tagadta ezt. Nyilatkozata szerint „problémák esetén nem szokott a rendőrséghez fordulni, s kinek mivel tartozik, azt megfizeti.” 1997-ben egy bérgyilkos agyonlőtte, holtteste 7 éven át feküdt bebetonozva a budapesti Székács utcai egyik házának garázsában. [1] Az ügy nyomozása még nem zárult le.